Neurološki pregled

pregled-neurologa-arni-plus-centar-za-kičmu

Šta je neurološki pregled i šta on podrazumijeva?

Neurolog je doktor specijalista neurologije koji se bavi ispitivanjem i liječenjem različitih bolesti nervnog sistema. Neurološki pregled je bezbolan i prijatan i sastoji se od pregleda nervnog  sistema koga čine mozak, kičmena moždine, kao i periferni živci i mišići.

Najprostije rečeno neurološki pregled podrazumijeva procjenu nervnog sistema pacijenta .

Koliko je detaljan neurološki pregled zavisi od više različitih faktora kao što su starost pacijenta, trenutno zdravstveno stanje, te početni problem sa kojim pacijent dolazi u ordinaciju na neurološki pregled.

Neurološki pregled podrazumijeva sljedeće:

 • Ispituje se stanje svijesti pacijenta
 • Vrši se pregled kranijalnih živaca
 • Provjeravaju se osnovne psihičke funkcije pacijenta
 • Vrši se procjena funkcije, tonusa i snage mišića
 • Vrši se ispitivanje mišićnog refleksa
 • Vrši se procjena hoda i koordinacije pokreta


Trajanje neurološkog pregleda uobičajeno iznosi oko 30 minuta.

Kada vam je potreban neurološki pregled?

Detaljna procjena nervnog sistema pacijenta je poželjna ukoliko postoji jedan ili više od navedenih simptoma i/ili znakova:

 • Vrtoglavica
 • Zujanje u ušima
 • U slučaju da vam trne jedna polovina lica
 • U slučaju stanja pareza n.facialisa – kada jedan ugao usana “padne”
 • Nesanica ili loš san
 • U slučaju da vam se tresu ruke ili ispadaju predmeti iz ruku
 • Otežan hod
 • Bolovi u vratu ili donjem dijelu leđa – discus hernija, spondilolisteza…
 • U slučaju da vidite duple slike

U slučaju oštećenja nervnog sistema dolazi do otežanog funkcionisanja u svakodnevnim aktivnostima pacijenta. Ranom identifikacijom problema omogućava se brži pronalazak uzročnika bolesti i eventualno smanjenje dugoročnih komplikacija i neželjenih posledica koje nastaju kada neurološko oboljenje napreduje.

Kompletan neurološki pregled potreban je pacijentima u sledećim slučajevima:

 • Nakon bilo koje vrste trauma, saobraćajne nezgode ili pada
 • U slučaju da osoba želi da izvrši pregled neurologa zbog promjena koje osjeća na tijelu ( otežan hod, bolovi u nogama, malaksalost, konfuznost, pojava epileptičnih napada…)
 • Kako bi se pratilo napredovanje neurološkog oboljenja ( Parkinsonova bolest, Multipla skleroza , Alzhajmerova bolest…)


Pregled se vrši i u slučajevima kada osoba ima jednu ili više od navedenih indikacija:

 • Glavobolja
 • Zamagljen i otežan vid
 • Umor
 • Promjena u ponašanju
 • Osjećaj trnaca u rukama ili nogama
 • Otežana ravnoteža i koordinacija pokreta
 • Povreda glave, vrata ili leđa
 • Umanjen obim pokreta ekstremiteta( noge, ruke)
 • Epilepsija
 • Nerazumljiv i nerazgovijetan govor
 • Tremor
 • Slabost, malaksalost

Ukoliko želite da zakažete pregled kod neurologa to možete da uradite klikom na ovaj link.

Šta doktor neurolog radi tokom neurološkog pregleda i šta on podrazumijeva?

Neurološki pregled obuhvata:

 • Anamnezu – razgovor sa pacijentom o tegobama.
 • Uvid u prethodnu medicinsku dokumentaciju (ako postoji).
 • Osnovnu procjenu psihičkih funkcija.
 • Neurološki pregled obuhvata fizikalni pregled kranijalnih (moždanih) živaca, motornog dijela nervnog sistema, senzornog dijela  nervnog sistema, funkciju malog mozga i koordinaciju pokreta.
 • Savjet i preporuku za dalje liječenje (ukoliko postoji potreba) i prijedlog o eventualnoj dodatnoj dijagnostici (ultrazvučno snimanje perifernih nerava , ultrazvuk karotidnih arterija TCCD, magnetna rezonanca (MRI), kompjuterizovana tomografija (CT snimak), elektroencefalografija (EEG), elektromioneurografija gornjih i donjih ekstremiteta (EMNG)

Tokom neurološkog pregleda u Arni centru naš doktor specijalist neurolog će pregledati nervni sistem pacijenta.

Bitno je naglasiti da je nervni sistem čovjeka veoma složen i kontroliše mnoge dijelove tijela. Nervni sistem se sastoji od mozga, kičmene moždine, te 12 živaca koji potiču iz mozga kao i živaca koji potiču iz kičmene moždine. U slučaju da se neurološki pregled vrši nad dojenčadi ili manjom djecom obavlja se i mjerenje obima glave i ovaj pregled kod djece radi pedijatar neonatolog i pedijatar subspecijalista dječije neurologije.

pregled-neurologa-banja-luka

U sklopu neurološkog pregleda testira se:

 • Mentalno stanje pacijenta

Procjena mentalnog stanja pacijenta podrazumijeva nivo samosvjesti i svjesnost interakcija koje pacijent vrši sa okolinom. Kroz razgovor neurolog treba da utvrdi svjesnost pacijenta o sebi, mjestu i vremenu gdje se nalazi. Tokom razgovora vrši se pažljivo posmatranje govora tijela pacijenta, emocionalnih reakcija, te smisao i jasnoća govora i pacijentov tok misli.

 • Motoričke funkcije i ravnoteža

Ravnoteža se procjenjuje na osnovu toga kako osoba stoji ili hoda. Može se procijeniti i na način da pacijent stoji zatvorenih očiju, a pri tome se lagano gurne u jednu ili drugu stranu. Motoričke funkcije mogu se procijeniti na način da se pacijent lagano povuče ili gurne. Procjena zglobova može da se vrši aktivno i pasivno. Pasivnu procjenu obavlja doktor neurolog , dok aktivna procjena podrazumijeva samostalno kretanje i obavlja je pacijent.

 • Čulo osjećaja i dodira

Čulo dodira može se procijeniti korištenjem različitih instrumenata, kao što su tupe igle, viljuške i drugi predmeti. Procjena se vrši i dodirom noge, ruke ili drugih dijelova tijela pacijenta gdje se od pacijenta koji se pregleda traži da prepozna osjećaje (npr. vruće ili hladno, oštro ili tupo, itd.)

 • Refleksi

Refleksi se testiraju uz pomoć refleksnog neurološkog čekića. Refleksni neurološki  čekić koristi se za testiranje velikog broja refleksa, koji se manifestuju refleksnim odgovorom tj. pokretom dijela tijela koji se javlja nakon udarca čekića. Postoje fiziološki ”zdravi” refleksni odgovor koji ako izostane predstavlja znak oštećenja , ali postoje i patološki refleksi koji se javljaju samo kod određenih oštećenja nervnog sistema i koji mogu ukazati na određeno neurološko oboljenje.

 • Pregled kranijalnih živaca

Mozak ima 12 glavnih živaca koji se nazivaju kranijalni živci. U toku neurološkog pregleda se testovima za svaki pojedinačni živac procjenjuje, da li je neki od ovih živaca oštećen i u kom stepenu.  

Spisak kranijalnih živaca i njihova funkcija u nervnom sistemu :

 • Kranijalni živac I – čulo mirisa
 • Kranijalni živac II – čulo vida
 • Kranijalni živac III – živac odgovoran za veličinu zjenice i određene pokrete oka
 • Kranijalni živac IV – živac koji takođe pomaže pri pokretima očne jabučice-oka
 • Kranijalni živac V – živac odgovoran za osjećaje na licu, ustima i za kretanje mišića koji su aktivni tokom žvakanja
 • Kranijalni živac VI – još jedan živac koji je odgovora za pokretanje očne jabučice
 • Kranijalni živac VII – živac odogovoran za pokrete mišića lica i čulo ukusa
 • Kranijalni živac VIII – čulo sluha
 • Kranijalni živac IX – živac odgovoran za čulo ukusa i gutanje
 • Kranijalni živac X – živac koji je odgovoran za više funkcija koje uključuju sposobnost gutanja, reflekse, čulo ukusa i govor.
 • Kranijalni živac XI – živac odgovoran za pokrete ramena i vrata
 • Kranijalni živac XII – živac odgovoran za kretanje jezika
 • Koordinacija pokreta

Prilikom procjene koordinacije pokreta pacijenta neurolog zamoli pacijenta da hoda po pravoj liniji na podu. Od pacijenta se takođe može tražiti da pokuša da što brže dodirne određene dijelove tijela (proba prst-nos, ili nogu ili nos) zatvorenih očiju.

U našoj ordinaciju neurološki pregled radi specijalista neurolog doc dr sc.med Milorad Vujnić.

Doktor Vujnić radi i pregled kolor dopler krvnih sudova vrata TCCD  koji će pomoći u procjeni stanja krvnih sudova koji su značajni u prevenciji moždanog i srčanog udara.

Termin za pregled možete zakazati na naš kontakt telefon 051/434-460 ili 066/942-620 ili klikom na ovaj link.

0
Would love your thoughts, please comment.x