ŠROT TERAPIJA

ŠROT TERAPIJA

schroth terapija banja luka

Šrot terapija predstavlja najsveobuhvatniji metod liječenja tačnije vježbanja koji se koristi u tretmanu  skolioza . Šrot terapija koristi vježbe 3D dizajnirane da zaustave progresiju bolesti i poboljšaju generalni kvalitet života.

Cilj Šrot vježbi je derotacija, ispravljanje i stabilizacija kičmenog stuba u 3D trodimenzionalnoj ravni. U pojedinim slučajevima šrot terapija je toliko efektna da može spriječiti odlazak pacijenta na operaciju kičme.

Šrot vježbe se rade sa djecom od 10 i više godina jer je bitno da djeca sarađuju i da razumiju nalog šrot fizioterapeuta kako treba da rade vježbe.

Šrot metoda liječenja u fizikalnoj terapiji podržava  konzervativno liječenje skolioze. Naš fizioterapeut je sertifikovan za sprovođenje Šrot metode liječenja skolioze. To znači da je završio edukaciju za šrot terapiju i da šrot vježbe prilagođava  na osnovu uzrasta, stepena zakrivljenosti kičme i zrelosti kostiju pacijenta. 

Fizikalni pregled radi ljekar specijalista fizijatar dok terapijski protokol sprovodi  diplomirani fizioterapeut, licencirani Šrot terapeut.

Šrot metoda liječenja ima sledeće ciljeve:

 • Šrot vježbe čine nas svjesnijim našeg držanja
 • Šrot vježbe poboljšavaju mišićnu snagu i izdržljivost
 • Šrot vježbe doprinose poboljšanju kvaliteta disanja tako što povećavaju kapacitet pluća
 • Šrot vježbe smanjuju bolove u zglobovima koji nastaju kao posljedica neravnoteže mišića koji se nalaze duž kičmenog stuba

Da li Šrot vježbe mogu izliječiti skoliozu? 

Šrot metoda ne može u potpunosti izliječiti skoliozu, ali može spriječiti da se skolioza pogorša i smanjiti napredovanje bolesti. Bitno je redovno i svakodnevno sprovoditi vježbe i javiti se što ranije čim se primijete prvi znaci lošeg držanja tijela kod djece.

Kako izgledaju Šrot vježbe za skoliozu? 

Svaka sesija Šrot vježbi traje u prosjeku oko dva sata. Preporučuje se uraditi deset terapijskih dana, najbolje u kontinuitetu ili dvadeset sati vježbanja. Vježbe se rade jedan na jedan i zahtjevaju potpunu posvećenost i pacijenta i licenciranog Šrot fizioterapeuta. Dužina programa Šrot metode liječenja može varirati od osobe do osobe, ali se izvodi sve dok se ne postignu optimalni rezultati koji se manifestuju popravkom posture i smanjenjem stepena iskrivljenosti kičme. Naš licencirani Šrot fizioterapeut će vam pomoći prilikom izvođenja Šrot vježbi . U sklopu šrot terapija se radi sledeće: 

 • Koriguje se postura (držanje) tijela u stojećem, sjedećem i ležećem položaju kako bi se postura ( držanje) dovela u pravilan položaj
 • Radi se sa rekvizitima kao što su zidne ljestve, motke, trake za vježbanje i kuglice za terapiju 
 • Rade se vježbe disanja 
 • Uče se tehnike korekcije držanja

Kako Šrot vježbe pomažu u liječenju skolioze? 

Šrot vježbe vas uče kako da uskladite vaše držanje tijela i  pomažu pacijentu da ojača posturalne mišiće koji podržavaju kičmu i pravilno držanje tijela. Po završetku Šrot fizikalne terapije pacijenti bi trebalo da usvoje vještine, vježbe i položaje tijela koje su naučili tokom terapije i praktikuju ih redovno kako bi im pravilno držanje postalo navika. 

Dragi naši pacijenti, cilj šrot terapije jeste da vam pomogne da izbjegnete operaciju, osposobi vas da obavljate normalne fizičke aktivnosti i da vam omogući normalan život sa skoliozom.

Šta možete očekivati po završetku Šrot programa terapije? 

Većina pacijenata koji prođu kroz Šrot terapiju imaju vidno poboljšanje u stepenu zakrivljenosti kičme koje se vidi na  kontrolnom Rtg. snimku. Program šrot terapija se sastoji  od desetak različitih vježbi . Vježbe u Šrot programu su neke manje a neke više intenzivne, kraće su i izvode se tokom dužeg vremenskog perioda, tj. sa više ponavljanja. Bitno je naglasiti da dužina i učestalost sesija u velikoj mjeri zavisi od tolerancije pacijenta i stepena skolioze. 

Rezultati Šrot programa vježbi mogu biti sljedeći:

 • Smanjenje zakrivljenosti kičme u stepenima po Cobbu
 • Poboljšano držanje tijela
 • Poboljšana stabilost i čvrstoći posturalni mišići
 • Olakšano disanje
 • Manji osjećaj bola
 • Poboljšan opšti obrazac i funkcija pokreta 
 • Bolje poravnanje karlice 
schroth terapija vježbe

Glavni cilj šrot vježbi je spriječiti napredovanje skolioze. U zavisnost od starosti svakog pacijenta, zrelosti kostiju i stepena zakrivljenosti kičme zavise i rezultati šrot terapija.  Šrot terapija u liječenju skolioze idealna je opcija za sve pacijente koji bi željeli da izbjegnu operaciju. Međutim, potrebno je dugoročno zalaganje i istrajnost u praktikovanju šrot vježbi kako bi se ovaj tretman zaista pokazao uspješnim. 

Šrot metoda liječenja predstavlja izuzetno personalizovanu terapiju. Radi se jedan na jedan tj.pacijent- fizioterapeut i vježbe su intenzivne. Praktikuju se i vježbe uz ogledalo kako bi se pacijentima lakše ukazalo na to koje korekcije trebaju da usvoje u pokretima tijela i korekciji posture. Pacijent se posmatra u ogledalu dok radi vježbe a to mu pomaže da se koriguje i vidi gdje griješi.  Kada pacijent nauči vježbe i prođe šrot obuku nastavlja da radi vježbe sam kod kuće. 

Šrot vježbe variraju u zavisnosti od starosti pacijenta, anamneze i težine skolioze, ali uobičajena vježbe se uglavnom praktikuju u dvije faze. 

U prvoj fazi fokus je na pravilno pozicioniranje tijela. Fizioterapeut pokazuje pacijentu kako da poravna svoje držanje odozdo prema gore. Pacijent će prvo naučiti kako da pravilno postavi svoje stopalo i karlicu. Krećući se kinetičkim lancem (odnosi se na način kretanja ljudskog tijela), fokus vježbi je na poravnanju rebara preko karlice. U prvoj fazi Šrot metode liječenja koristi se i oprema kao što su zidne ljestve za produženje kičme, kao i kaiševi i podupirači koji pomažu u pravilnom postavljanju trupa. 

U drugoj fazi terapije fokus je na aktiviranju korekcija pokreta koji su stečeni u prvoj fazi. Ova faza obuhvata i trening izdržljivosti mišića. Pacijent se podstiče da radi aktivno istezanje tijela koristeći koncept vučne snage tako da se tijelo rasteže prema gore produžavajući područja koja moraju biti viša i manje komprimovana. Nakon izduživanja i proširenja radi se na rotaciji koja oblikuje rebra na način da pojedina područja prednjeg i zadnjeg rebra ostaju relativno ravna. U ovoj fazi od velikog su značaja aktivne tehnike dijafragmalnog disanja. Šrot metoda stavlja naglasak na disanje u područja koja su više konkavna, kako bi im se pomoglo da se prošire i pomognu da dođe do derotacije kičme. Prilikom izdisaja aktiviraju se stomačni mišići i mišići grudnog koša i trupa koji pomažu stabilizaciji kičme, te jačaju mišiće koji su od važnosti za kontrolu područja koja se izvijaju ka vani.

Međutim, treba imati na umu da je šrot metoda dugoročna i zahtijeva odgovoran pristup pacijenta, podršku porodice, vježbanje kod kuće… I sve to uz dogovor i nadzor fizijatra i šrot fizioterapeuta. Strogo poštovanje smjernica dobijenih od šrot fizioterapeuta neophodno je kako bi šrot terapija bila uspješna.