Tecar terapija

Uređaj za Tecar terapiju

Dijatermija sa kapacitivnim i rezistivnim prenosom energije ili TECAR terapija je inovativni tretman u području  fizikalne medicine i rehabilitacije.

Koristi se u liječenju trauma i mišićno – koštane patologije. TECAR terapija jednako je korisna u kozmetičkim regenerativnim tretmanima, za pomlađivanje kože i u anti-celulitim tretmanima.

TECAR terapija, tj. dijatermija sa kapacitivnim i rezistivnim načinom rada provodi se preko aplikatora ili elektroda, koje dovode energiju direktno tamo gdje je potrebno terapijsko djelovanje. Energija u tkivu se proizvodi izmjenom električnih naboja što za posljedicu ima stvaranje toplote

Radi se o endogenoj energiji, koja se stvara unutra u tijelu, a koja podstiče tjelesne prirodne regenerativne i protiv-upalne mehanizme. Postepeni porast temperature u tkivu ubrzava tjelesne prirodne mehanizme u zahvaćenom području, djelujući na:

 • upalni proces, edem i bol;
 • poboljšava transport kiseonika od perifernih arterijskih krvnih sudova do tkiva;
 • djeluje na disocijacijsku krivu hemoglobina i mioglobina, što pomaže u porastu rezervi kiseonika u mišićnom tkivu;
 • ubrzava aktivnost hemijskih medijatora upale uključenih u upalni proces i pozitivno djeluje na imunološki sistem, i na nivou tkiva i na nivou krvi, isto tako ubrzava aktivnost tkivnih enzima uključenih u oporavak mišićnog tkiva nakon procesa vježbanja.

Djelotvornost toplotne terapije

Za razliku od drugih metoda (IC lampe, lasera, ultrazvuka i elektroterapije), čije djelovanje je ograničeno na površinske slojeve tijela jer njihovo djelovanje dolazi izvana, TECAR terapija sa kapacitivnim i rezistivnim načinom rada može stvoriti duboko terapijsko djelovanje koje doseže duboko unutar tretiranog područja.

Tecar dijatermija  se može koristiti selektivno na ciljanim područjima koristeći dva načina rada; kapacitivni i rezistivni. 

 • Kapacitivni način se preporučuje kod tretiranja tkiva sa manjim otporom (mišići, koža, vezivno tkivo, cirkulatorni i limfni sistem) i ovom vrstom radiofrekventne terapije se tretiraju površinski slojevi tretirane regije
 • Rezistivni način se preporučuje kod tretiranja tkiva sa većim otporom na prolazak električne energije (koštano tkivo, hrskavično, tetivno i ligamentarno tkivo) i ovim načinom se tretiraju duboke strukture u tretiranoj regiji.

Moguće je izvesti kombinovanu kapacitivno / rezistivnu terapiju ako želimo stvoriti dublje terapijsko djelovanje kroz cijelu tretiranu regiju.

Tecar terapija – obnavljajuća i protiv upalna svojstva

TECAR GLOBUS sa kapacitivnim i rezistivnim načinom rada vrši važnu stimulaciju bioloških i ćelijskih struktura, što ima za efekat:

 • Proizvodnja duboke endogene toplote
 • Smanjenje gustoće mišića i vezivnog tkiva
 • Povećanje cirkulacije i limfne drenaže
 • Povećanje metaboličke aktivnosti i proizvodnje energije
 • Povećanje snabdijevanja tkiva kiseonikom i bolje apsorpcije nutrijenata
 • Eliminacija metaboličkog otpada
 • Resorpcija edema i izliva unutar zgloba
 • Anelgetski efekat usljed otpuštanja endorfina i kortizola


GLOBUS Diathermy sa kapacitivnim i rezistivnim načinom rada je učinkovita terapija čak i za ona tkiva koja su manje reaktivna, tj. koja slabo reaguju na tradicionalne metode liječenja.

Vaš termin za Tecar terapiju možete da zakažete klikom na ovaj link.

Uređaji za TECAR I DTK

Na čemu se zasniva Tecar terapija?

Tecar terapija zasniva se na primjeni radiofrekventnih strujnih talasa koji uzrokuju toplotnu reakciju u tkivima. Tretirajući povrijeđeno mjesto biokompatibilnom radijalnom energijom, ubrzavaju se metabolički procesi i stimulišu procesi samozaliječenja. Tecar terapija sa kapacitivnim i rezistivnim načinom rada može stvoriti duboko terapijsko djelovanje koje doseže duboko unutar tretiranog područja, čime pospješuje prirodne procese obnavljanja, te djeluje protivupalno.

Pozitivni učinci su vidljivi već nakon prve terapije. Smanjuje se bol (kod 85% pacijenata), povećava pokretljivost u zglobu, regeneriše tkivo i ubrzava proces liječenja.

Kada se primjenjuje Tecar terapija? 

Uopšteno, ovu vrstu terapije primjenjujemo u situacijama kad postoji povišen tonus mišića, bilo da je u pitanju preopterećenje (npr. nakon nekih sportskih intenzivnih aktivnosti) ili kad su u pitanju različiti problemi na nivou lumbalne ili vratne kičme koji takođe dovode do napetosti. 

Takođe u situacijama različitih bolnih stanja, posebno onih hroničnih, onda kada postoje degenerativne promjene u zglobovima, posebno onim koji su dublje smješteni (npr. zglob kuka), kao i prilikom rehabilitacije najrazličitijih povreda. 

Efekti Tecar terapije posebno se ističu u situacijama kada postoje parcijalne rupture mišića, što je jedna od najčešćih povreda sportista, kako profesionalnih tako i rekreativaca. 

Na koji način se primjenjuje Tecar terapija?

Tecar terapija se primjenjuje putem dvije elektrode čiji je izvor generator radio-talasa. Uz pomoć specijalnog gela kao kontaktnog sredstva, pritiskom elektrode na kožu, radio-talasi stimulišu unutrašnju tjelesnu energiju i emituju dovoljnu količinu toplote koja je potrebna da bi se smanjio bol, upala i poboljšala cirkulacija krvi u tretiranoj regiji.

Tecar terapija se može sprovoditi uz blagu masažu (što je posebno preporučljivo kada postoji napetost mišića), pasivno istezanje (kada je potrebno povećati pokretljivost nekog dijela tijela) i voljnu aktivaciju mišića (doprinosi opuštanju mišića).

TECAR terapija se može primjenjivati samostalno, ali se češće kombinuje sa drugim modalitetima fizikalne terapije. Posebno je koristan kao priprema za kineziterapiju, tj. primjenu vježbi u stanjima kao što su:
Zakažite termin za fizikalni pregled klikom na ovaj link.

0
Would love your thoughts, please comment.x