Bicom terapija

bicom-aparat

BICOM terapija ( biorezonantna terapija ) nudi novu startnu poziciju u pristupu liječenju koja donosi nadu pacijentima .

Porast zagađenja okoline dovodi do povećanog suočavanja ljekara sa novim sindromima od kojih mnogi napreduju u hronične bolesti i postaju izuzetno teški za liječenje. Mnogi pacijenti postaju rezistentni na klasičan način liječenja i gube nadu u mogućnost izliječenja. 

Čak i u materici moderan čovjek mora se boriti s velikim brojem toksina kojima je stalno izložen. Rezultat je ogromno povećanje hroničnih poremećaja u populaciji kao sto su reumatizam, astma, psorijaza, artroze, alergije, neurodermatitis itd. Tradicionalne metode liječenja često više nisu sposobne pomoći kod tih hroničnih poremećaja.

BICOM terapija ( biorezonantna terapija ) može se uspješno kombinovati s brojnim drugim terapijskim procedurama. BICOM terapija je kompatibilna i pojačava terapeutske efekte akupunkture, elektro akupunkture, homeopatije, manualne medicine, aroma terapije, fitoterapije… Pored toga, BICOM terapija dokazala je svoju efikasnost u humanoj medicini u prethodnih 30 godina sa nevjerovatnim rezultatima koji su objavljeni u stručnoj literaturi.

BICOM terapija – Kako ćelije komuniciraju?

Ćelije unutar našeg tijela razmijenjuju informacije putem frekvencija ili električnih impulsa, dakle – komuniciraju. Kada je sve u savršenom redu u tijelu komunikacija je neometana i svaka ćelija izvršava svoj zadatak.

Uticajem negativnih supstanci na tijelo (virusi, paraziti, bakterije, gljivice, otrovi, alergeni, teški metali, okolinski toksini….) njihove opterećujuće frekvencije negativno utiču na komunikaciju između ćelija i sprečava se normalan rad tijela.

Kod poremećene komunikacije ćelije neće biti u stanju ispuniti svoj zadatak. Takvo stanje primjećujemo kao osjećaj iscrpljenosti, hroničnog umora, a poslije dolazi i do organskih promjena s pojavom određenih bolesti i pratećih simptoma.

Pomoću BICOM aparata mogu se individualno i tačno odrediti frekvencije različitih supstanci (bakterije, virusi, teški metali, različiti alergeni…) koji narušavaju normalno zdravo funkcionisanje organizma. Biorezonantni tretman ispravlja narušenu frekvenciju i omogućava ponovno normalno funkcionisanje tijela. Uspostavlja se ponovo komunikacija između ćelija. Kako bi utvrdili energetsku neuravnoteženost pomažu nam i akupunkturne tačke na rukama i stopalima. Tačke se direktno odnose na različite organe i sisteme unutar našeg tijela. Specijalni kompjuterski program ponovo uspostavlja energetsku ravnotežu i dovodi tijelo u balans preko aktivacije meridijana. Postavljanjem elektroda na kožu poništava se negativan uticaj spoljašnjih loših frekvencija na vaše tijelo.

Biorezonantna terapija – Šta otkriva BICOM pregled?

Sveobuhvatni Bicom biorezonantni pregled otkriva uzroke neželjenih promjena u organizmu, stanje svakog organa pojedinačno i njegovo odstupanje od ravnoteže, alergene i uzroke alergija, te prisutnost mikroorganizama (virusi, bakterije, gljivice, paraziti…).

biorezonantna terapija i imuinitet

Naš imunološki sistem je kao jedno veliko bure koje se tokom života puni različitim opterećujućim faktorima ( stres, mikrorganizmi, loša ishrana, elektrosmog, teški metali, hemija…). Onog momenta kada naši organi detoksikacije ( crijeva , jetra, limfa…) nisu u stanju da urade detoksikaciju a „bure imuniteta „ je puno dolazi do pojave simptoma i nastanka bolesti. Bicom pregled kvantne dijagnostike ima za cilj otkriti šta opterećuje vaš imunološki sistem i bicom biorezonantnim terapija rasteretiti imunitet od opterećujućih faktora. Ispraznite vaše bure imuniteta, uradite Bicom pregled a zatim bicom terapije.

Ugodan i bezbolan pregled zamijenjuje višesatno podvrgavanje specijalističkim pregledima, raznim snimanjima i testiranjima, te laboratorijskim ispitivanjima i analizama.

U sklopu bicom pregleda se radi  test  intolerancije na hranu, a sve to potpunno neinvazivno bez ikakvog štetnog zračenja. Promjena energije ćelije se otkriva i detektuje u ranoj fazi kada još nema organskih promjena – onih koje se mogu vidjeti i osjetiti, čak i 3 do 5 godina unaprijed. Prva faza bolesti ćelije je promjena njene energije , zatim dolazi do biohemijskih promjena na ćeliji i zatim do prvih simptoma I znakova bolesti. Normalna zdrava  ćelija ima potencijal ćelijske membrane u mirovanju -86mV. Ovaj membranski potencija se mijenja i slabi kada dolazi do bolesti. Bicom dijagnostikom se može dijagnostikovati da li postoje odstupanja na energetskom nivou u ćeliji kada još nema znakova i simptoma bolesti.

Termin za Bicom pregled možete da zakažete ovdje.

Biorezonatna terapija i kvantna medicina

U medicini se Biorezonantna dijagnostika koristi više od 30 godina, a temelji se na činjenici da svaki proces koji se događa u organizmu, svaka bolest i svaki uzročnik imaju određeni spektar energije. Bicom dijagnostikom se otkrivaju odstupanja zdrave ćelijske frekvencije nastala dejstvom različitih patoloških faktora. BICOM terapija ublažava simptome bez štetnih nuspojava. Biorezonantna terapija ne utiče ni na bilo koji drugi oblik liječenja i lijekova i može se kombinovati sa drugim terapijskim protokolima.

Biorezonantnim testiranjem možete provjeriti da li imate deficit određenog vitamina ili mineral, mikronutrijenata koji su jako bitni za normalnu funkciju imuniteta i organizma u cjelini.

Vitamini su organske supstance potrebne u malim količinama za održavanje normalnog metabolizma, imuniteta, zdravlja. Organizam ih ne može proizvesti u dovoljnoj količini nego ih unosimo hranom. Zbog neadekvatne prehrane, siromašne mikronutrijentima, bez dovoljno voća i povrća, može doći do manjka vitamina u organizmu, što za posledicu ima specifične poremećaje. Dnevne potrebe različitih vitamina znatno variraju, što zavisi od metabolizma svakog čovjeka pojedinačno.

Dijagnostika BICOM aparatom obuhvata sledeća ispitivanja: 

 • Pregled funkcije svih organa
 • Hormonski status pacijenta
 • Prisustvo i identifikacija virusa, bakterija, parazita i gljivica
 • Opterećenje tijela toksinima odd vakcina
 • Opterećenje tijela  teškim metalima
 • Geopatogena opterećenja i elektrosmog
 • Postojanje degenerativnih izmijenjenih ćelija
 • Poremećaje lokomotornog aparata
 • Prisustvo stresa
 • Intolerancija na hranu i aditive, konzervanse i vještačke boje u hrani
 • Postojanje alergija (nutritivni, inhalatorni i dr. alergeni)


Elektrosmog je generički termin za sve vrste smetnji nastalih uticajem električnih ili elektronskih sistema koji opterećuju naš organizam. Primjera radi i jednostavan kabl (čak iako je povezani uređaj isključen) emituje štetne signale. Naravno, efikasnost emitovanja je manja nego kada je uključen u visokonaponsku struju.

Naše tijelo funkcioniše kao kompjuter. Stalno se šalju signali iz našeg mozga za obavljanje određenih funkcija (preko motornih ili senzitivnih nerava). Mozak signale dobija iz spoljašnje sredine preko naših čula. Tako dobijamo signal za npr. pomjeranje ruke od toplotnog izvora kada je visoka temperatura koja nas može opeći. Negativni spoljni uticaji ometaju ove procese što dovodi do stresa i disfunkcije organa pa i cijelog našeg organizma.

Da li ste primijetili da u tišini možete čuti signal na vašem televizoru prije nego što zazvoni mobilni telefon? Da li ste se zapitali šta se dešava u našem organizmu pod uticajem istih tih talasa? Kao što na nas utiču različite toksične hemijske materije, tako nas ometaju i negativni uticaji električnih i elektromagnetskih polja iz uređaja i okoline. Sve veći broj osoba na te štetne uticaje reaguje pojavom bolesti, od slabljenja imunološkog sistema, kardiovaskularnih bolesti, bolesti centralnog nervnog sistema pa do pojave karcinoma.

Sve češće razmišljamo o kućnim i mobilnim telefonskim aparatima, kompjuterima, njihovim električnim i elektromagnetskim zračenjima, te posljedicama koje ti aparatu uzrokuju. Takvi uređaji emituju elektromagnetne talase koji istovremeno produkuju toplotu i zračenje. Toplota koju proizvodi elektromagnetni talas je bezopasna za ljudski mozak, ali frekvencija emitovanih talasa može dovesti do problema u radu mozga. Posljedice ne moraju biti trenutne i najčešće nisu, već osobe u dužem vremenskom periodu osjećaju posljedice dugotrajne izloženosti elektromagnetnim talasima.

Migrene, vrtoglavice, malaksalost, prehlada, kijavica, začepljenje sinusa, smanjenje koncentracije i pad radnog elana bivaju sve češće tegobe na koje se ljudi izloženi elektromagnetnim talasima žale.

Električni uređaji zrače i ako su ugašeni. Električni uređaji kao što su televizori, radio-budilnici, kompjuteri ne bi trebalo da budu u spavaćoj sobi, jer tokom sna naši obrambeni sistemi je osjetljiviji i zbog toga posebno osetljivo reagujemo na zračenje. Električne uređaje nakon rada potrebno je u potpunosti isključiti. Kao što ste uklonili uređaje iz svoje sobe tako ih treba skloniti i iz dječije sobe, jer je dječiji organizam posebno osjetljiv.

Kome se preporučuje BICOM terapija? ( biorezonatna terapija )

Biorezonantna terapija, ili BICOM terapija, preporučuje se osobama koje imaju dugotrajne bolesti i simptome koje konvencionalna medicina nije uspjela riješiti, ili se u liječenju tih tegoba koristi veći broj lijekova, za brži oporavak kod povreda ili nakon operacija, ali i kao prvi izbor riješavanja tegoba akutnih bolesti i stanja.

BICOM terapija pogodna je i za djecu, trudnice ( nakon prva tri mjeseca trudnoće), za one koji se osjećaju zdravi, sportiste. Sve veći broj pacijenata dolazi u cilju prevencije kako bi unaprijedili svoje zdravlje, hranili se zdravo i eliminisali energetske blokade u tijelu (ako su prisutne).

Zakažite termin za Bicom pregled klikom na ovaj link.

Biorezonatna terapija i BICOM istorijat

Svaki živi organizam emituje elektromagnetne talase kao rezultat biohemijskih procesa tijela. Postoje zdrave frekvencije, ali i bolesne koje su uzrokovane raznim uticajima bilo da se radi o bakterijama, virusima, parazitima, gljivicama, toksinima ili povredama.

Svaka supstanca (živa ili neživa) emituje energiju. Razlikujemo različite oblike energije: hemijska, toplotna, električna, mehanička, nuklearna, energija zračenja. Energija stalno mijenja svoj oblik. Svaka supstanca (uključujući i viruse, bakterije, otrove….) zrači određenom energijom koja ima potpuno individualne karakteristike. S obzirom na to da živimo u “simbiozi“, frekvencije različitih supstanci stalno djeluju jedna na drugu, te mijenjaju talasnu dužinu ili frekvenciju.

BICOM terapija – Kako je sve počelo?

1972. Georges Lukhovsky 1925. je napisao knjigu „The Secret of Life“ gdje tvrdi da sva živa bića emituju elektro-magnetne signale, a jezgro svake ćelije ih prima i odašilje.

1936. Gustav Stromberg u svojoj knjizi „The Soul of the Universe“ tvrdi da struktura svakog organizma ima cijeli sistem sitnih nematerijalnih talasa i polja.

1972. završeno je istraživanje u kojem su učestvovali brojni biolozi, naučnici i američka vojska, a objavio ga je prof. Harold S. Burr s medicinskog odjela Sveučilišta Yale. Zaključili su da „sve žive organizme okružuje kompleksno elektromagnetno polje“.

Prof. Fritz-Albert Popp, potpredsjednk Međunarodnog instituta za biofiziku otkrio je da žive ćelije emituju sitne količine svjetlosti koju zove „biofotoni“ i da je njihov izvor molekula DNK u jezgru ćelije. Zaključak je da su biofotoni odgovorni za izazivanje biokemijskih procesa u ćeliji.

Dr. Franz Morell i ing. Eric Rasche napravili su prvi biorezonantni aparat – MORA. Regumedov Bicom biorezonantni aparat je uređaj koji koristi elektromagnetne frekvencijske obrasce prikupljene iz tijela, a cilj je potaknuti samoregulatorne mehanizme vlastitog imuniteta i ojačati imunološki sistem.

BICOM terapija i kvantna medicina

Biorezonantna terapija i dijagnostika je područje kvantne medicine koja na osnovu detekcije elektromagnetnih frekvencija tijela otkriva blokade, dizbalans organizma i sve supstance ( alergene) koji štete organizmu, a iste te frekvencije koristi i u terapijske svrhe. 

Biorezonantna terapija ( BICOM terapija ), nježna je i neagresivna terapija koja pomoću vibracija, odnosno frekvencija, pomaže otklanjanju poremećene funkcije organa i sistema. Nakon  biorezonantne terapije dešavaju se blagotvorne promjene u energetskom polju pacijenta i to za posledicu ima poboljšanje rada ćelije i organizma na hemijskom i fizičkom nivou.

Biorezonantnom se terapijom prihvataju i prenose odgovarajuće elektromagnetne frekvencije. Frekvencije koje se koriste u tretmanima širokog su raspona i kreću se od 0,1 Hz pa do 150 kHz.

Rezonanca

Primjer rezonance je običan radio aparat. Da bi pronašli određenu stanicu koju želimo slušati moramo pronaći određenu frekvenciju i ako nije tačno na željenoj frekvenciji signal je loš, dakle, nije u rezonanci. Naš organizam je kao jedan radio uređaj koji dolazi u kontakt preko BICOM aparata ( kao radiopredajnika) sa pojedinačnim frekvencijama i talasnim dužinama različitih alergena.

Onog momenta kada se pojavi rezonanca to nam govori da naše tijelo ima memorisanu frekvenciju alergena koji se testira i da nam taj alergen ne odgovara. Tijelo pamti samo frekvencije koje ga opterećuju. Drugi primjer rezonance je dijagnostički medicinski aparat MRI, tj.magnetna rezonanca.

Prilikom snimanja i propuštanja elektromagnetnog polja kroz ljudsko tijelo, na osnovu različitosti više vrsta tkiva i njihovih različitih frekvencija (mišićno, koštano, krvni sudovi, nervi…) dobijemo sliku dijela tijela koji se snima. Svako tkivo ima svoju frekvenciju koja se preko računara prevede u različitu boju na MRI snimku i mi na taj način imamo mogućnost raspoznavanja različitih tkiva i organa.

Biorezonantna terapija – indikacije i kontraindikacije 

BICOM terapija ( biorezonantna terapija ) može se koristiti kod svih indikacija koje se sreću u svakodnevnoj praksi, a takođe i kao dodatak u preoperativnom i postoperativnom tretmanu. BICOM terapija je dokazala naročitu efikasnost u sljedećim indikacijama: 

 • Alergija i intolerancija na hranu
 • Metabolička oboljenja
 • Akutne infektivne bolesti
 • Imunodeficijencije različitog porijekla
 • Preoperativni i postoperativni tretmani
 • Bronhijalna astma
 • Intoksikacije i toksični stresovi
 • Autoimune bolesti
 • Skraćivanje perioda oporavka posle operacija
 • Glavobolje i migrene
 • Virusne bolesti
 • Gljivične i parazitarne bolesti
 • Hronične degenerativne crijevne bolesti
 • Hronične degenerativne organske bolesti
 • Ginekološke tegobe
 • Reumatološke bolesti
 • Sve vrste bola
 • Prenatalni tretman
 • Neurodermatitis, ekcem
 • Hormonski poremećaji
 • Bolne menstruacije
 • Artropatije
 • Sportske povrede
 • Cistitis
 • Mršavljene
 • Odvikavanje od pušenja i drugih ovisnosti
 • Detoksikacija
 • Poremećaji ponašanja
 • Bradavice
 • Bakterijske infekcije
 • Gubitak kose
 • Problemi s prostatom
 • Neplodnost
 • Gastritis
 • Colitis


Može li se biorezonatna terapija ( BICOM terapija ) kombinovati s drugim metodama liječenja? 

BICOM terapija ima značajne prednosti kada se koristi samostalno, ali može biti kombinovana i primjenjena u kombinaciji sa drugim metodama liječenja kao što su npr. akupunktura, elektro akupunktura, kolono-hidroterapija, homeopatija, neuralna terapija, ozon terapija… 

BICOM terapija je pokazala velike prednosti primjenjena kao dodatna terapija klasičnim metodama liječenja kao što su hirurške operacije, hemoterapija, posebno ako se uzme u obzir prevencija ili smanjenje neželjenih sporednih efekata i skraćivanje perioda oporavka.

BICOM terapija – preporuke ponašanja prije i poslije biorezonatne terapije

Prije i nakon svake terapije popijte čašu vode! Šest sati prije i poslije BICOM terapije izbjegavajte piti crnu kafu i alkohol. Za vrijeme cijelog ciklusa terapija važno je dnevno konzumirati 1,5-2l vode koja ne sadrži CO2 . Čista voda najbolje pomaže zdravoj detoksikaciji svih toksina nagomilanih u vašem tijelu. Jedite što manje šećera i pšenice jer te namirnice oštećuju crijevnu floru i potiču mnoge bolesti vezane sa imunitetom tzv.autoimune bolesti kao što su Hašimoto tireoiditis, Sistemski lupus, Reumatoidni artritis i dr. 

Za vrijeme dolaska na  biorezonantne terapije, ako je moguće i kasnije,  ne jedite svinjsko meso niti suhomesnate proizvode koji opterećuju vaš limfni sistem u crijevima koji je zadužena za detoksikaciju i zdrav imunitet.

Nakon biorezonatne terapije možete osjetiti blagi umor, toplotu, hladnoću ili se lagano oznojiti. To su normalne reakcije na terapiju i nestati će ubrzo. 

Biorezonantna terapija – kontraindikacije

 • Trudnoća – kod trudnica u prva tri mjeseca se ne primjenjuje bocom terapija, ali se može raditi Bicom biorezonantni pregled
 • Pace maker (PM) – iz preventivnih razloga se u blizini PM ili na njemu ne apliciraju magnetne elektrode. Mogu se koristiti na udaljenim mjestima.
 • Metalni implantati – neposredno na mjestu gdje je implantat se ne upotrebljava magnetna elektroda
 • Dinamički multi impuls (DMI) – ne smije se koristiti kod pacijenata nakon transplantacije organa i kod krvarenja.

Naša doktorica Gordana Ljoljić Dolić biorezonantnu metodu je uvela pionirski u Republiku Srpsku i BiH 2006 godine i može se pohvaliti bogatim iskustvom sa različitim vrstama dijagnoza i velikim brojem pacijenata iz naše zemlje i inostranstva.

Zakažite termin za BICOM pregled ovdje.

0
Would love your thoughts, please comment.x